หน้าหลัก/Home

รายละเอียnrollmดการสมัคร/
Eent Info

ค่าเล่าเรียน/School Fees
ตารางกิจกรรมประจำวัน/Daily activity schedule

ปฏิทินกิจกรรม
/Calendar

รูปภาพกิจกรรม
/Gallery
   
   


 

บ้านขจรเกียรติ (เชิงทะเล) เนอสเซอรี่ จัดการเรียนการสอนในระบบสอง ทางโรงเรียนจะสอนวิชาต่าง ๆ โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการเรียนการสอน
เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ในแต่ละวิชา ตามหลักสูตรการเรียนรู้ของกระทรวงศึกษาธิการ การสอนภาษาอังกฤษโดยครูต่างชาติเจ้าของภาษา
สอนเป็นภาษาอังกฤษ 80% นอกจากนี้ยังสอนวิชาภาษาไทย โดยครูคนไทยเพื่อให้เรียนรู้ภาษาไทย และรักความเป็นไทย มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่ดีงาม

* เปิดรับสมัครเด็กตั้งแต่อายุ 2 ขวบครึ่ง จนถึง 5 ขวบ (เตรียมอนุบาล – อนุบาล 3)

* มีห้องศูนย์กลางการเรียนรู้ ( KLC), ห้องคอมพิวเตอร์ , ห้องห้องสมุด , ห้องฝึกการแสดง

* ทัศนศึกษานอกสถานที่ สนามเล่นทั้งในและนอกอาคาร ที่มีบริเวณกว้างขวางเพียงพอสำหรับเด็ก

* ครูต่างชาติที่สอนเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการสอนเป็นอย่างดี มีการฝึกสอนโยคะ การนั่งสมาธิ การเรียนรู้งานศิลปะ เพื่อฝึกให้เด็กมีสมาธิในการเรียน

* ในห้องเรียนมีครูดูแล 3 ท่าน ต่อ 1 ห้องเรียน ได้แก่ ครูต่างชาติเจ้าของภาษา ครูฟิลิปปินส์ และครูไทย ภายในห้องเรียนติดเครื่องปรับอากาศทุกห้อง

* เวลาเรียน 9.00 – 15.30 น. / เวลาเรียนพิเศษ (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 15.30 – 17.30 น.

The new bilingual pre-school and kindergarten is an expansion of our successful bilingual Kajonkietsuksa School in Phuket town. Baan Kajonkiet Cherngtalay uses the Thai Ministry of Education's Curriculum which is translated in English and supplemented with international material and teaching methods.
* The children are taught in English 80% of the time but also learn about Thai culture and language.
* Open for children aged 2.5 to 6 years old, pre-k up to kindergarten 3
* The school provides various laboratories such as KLC (Kindergarten Learning Centre) and library, Computer Room, Song & Drama Room
* The children have fieldtrips and there is enough space for the children to play and learn outdoors.
* Under the guidance of qualified, experienced teachers, we integrate Yoga art and dance into the lesson plan to get a holistic approach.
* In each air-conditioned classroom there is an English teacher,a Filipino teacher and a Thai teacher.
* School hours: 9.00-15.30 .
* Extra (Thai/ English) lessons from 15.30 – 17.30