สิ่งอำนวยความสะดวก


โรงเรียนขจรเกียรติศึกษาให้ความสำคัญต่อการจัดสิ่งแวดล้อมภายในให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็น

สนามเด็กเล่นในร่ม และกลางแจ้ง

สนามเด็กเล่นในร่ม และกลางแจ้ง เพื่อเสริมสร้าง และพัฒนาสมรรถภาพของ เด็กในทุกๆส่วน ทั้งกล้ามเนื้อมัดเล็กและใหญ่ของเด็ก เด็กจะได้เล่นอย่าง สนุกสนามและเป็นธรรมชาติ โดยอยู่ภายใต้การดูแลของครูอย่างใกล้ชิด

ห้องเสริมการเรียนรู้ระดับอนุบาล

ห้องเสริมการเรียนรู้ระดับอนุบาล ทางโรงเรียนได้จัดให้มีห้อง KLC (Kindergarten Learning Centre) เพื่อส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านของ กระบวนการคิด การแก้ปัญหา กิจการรวมกลุ่ม และการเข้าสังคมกับผู้อื่นได้ เหมาะสมกับวัย

ห้องวิทยาศาสตร์

ห้องวิทยาศาสตร์ ที่ได้มาตรฐาน และสอดคล้องกับการเรียนรู้ในปัจจุบัน

ห้องสมุด

มีหนังสือที่หลากหลาย สั่งจากสำนักพิมพ์ชั้นนำของทั้งไทยและต่างประเทศ บรรยากาศส่งส่งเสริมการอ่านหนังสือ

ที่จอดรถ

ที่จอดรถกว้างขวางสะดวก สบาย เพื่อรองรับและอำนวยความสะดวก ให้แก่ผู้ปกครองทุกท่าน

บริการรถรับส่งนักเรียน

ทางโรงเรียนมีบริการรถรับส่งนักเรียนให้กับท่านผู้ปกครองที่ไม่สะดวกรับส่ง นักเรียนด้วยตนเองในพื้นที่บริการ ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง ที่ห้องธุรการ หรือโทรสอบถามกับทางโรงเรียน

ปลูกฝังคุณธรรม นำการศึกษา พัฒนาสังคม