ปลูกฝังคุณธรรม นำการศึกษา พัฒนาสังคม

โรงเรียนขจรเกียรติเชิงทะเล

โรงเรียนขจรเกียรติเชิงทะเล เปิดทำการเรียนการสอน เมื่อ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งในช่วงแรกของการเปิดการเรียนการสอนนั้น โรงเรียนใช้อาคารพาณิชย์ 3 คูหา ซึ่งตั้งอยู่ที่ 6/78-80 ถ.ศรีสุนทร ต.เชิงทะเล อ.ถลาง เพื่อให้บริการ และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ปกครอง ในพื้นที่บริเวณนั้น ไม่ต้องประสบปัญหาการจราจร หรือต้องนำบุตรหลานเดินทางไกลเพื่อ เข้ามาเรียนยังโรงเรียนในตัวเมือง

พันธมิตรของเรา

ปลูกฝังคุณธรรม นำการศึกษา พัฒนาสังคม