ปลูกฝังคุณธรรม นำการศึกษา พัฒนาสังคม

เนอสเซอรี่บ้านขจรเกียรติเจ้าฟ้า

หากท่านกำลังมองหาที่เรียนสำหรับบุตรหลานที่กำลังเข้าสู่วัยเรียนและไม่ไกลจากบ้านท่านมากนัก (ถนนเจ้าฟ้าตะวันตกและตะวันออก) เราอยากให้ท่านพิจารณาเนอสเซอรี่บ้านขจรเกียรติเจ้าฟ้า ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงเรียนในเครือขจรเกียรติ ตั้งอยู่ในหมู่บ้านภูเก็ตวิลล่า 5 หลังโรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา เป็นที่ให้การศึกษาแก่บุตรหลานท่าน เด็กจะมีความสุขในการมาโรงเรียน (Happy Learner) ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นองค์รวม (Holistic Development) รวมทั้งเรียนรู้วัฒนธรรมไทย และสากลที่ดีงาม ตลอดจนมีมารยาท อ่อนน้อมถ่อมต้น ให้เกียรติตนเองและผู้อื่นผ่านกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน

พันธมิตรของเรา

ปลูกฝังคุณธรรม นำการศึกษา พัฒนาสังคม