การรับสมัครนักเรียน


โรงเรียนขจรเกียรติเชิงทะเล เปิดรับสมัครเด็กนักเรียนตั้งแต่ช่วงอายุ 2-12 ปี
โดยเริ่มตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ระดับชั้นอนุบาล หากนักเรียนต้องการเข้าเรียนในระดับชั้นอนุบาล 2 เทอม 2 และอนุบาล 3 เพื่อทดสอบความรู้พื้นฐานของนักเรียน โดยต้องยื่นหลักฐาน สมัครสอบ ดังนี้

  • รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป
  • ค่าสมัครสอบ 100 บาท

ระดับชั้นประถมศึกษา เจ้าหน้าที่จะแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียน โดยโรงเรียนของเราใช้หลักสูตรประถมศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเปิดสอนโปรแกรมไทย หรือโปรแกรม สามัญ และโปรแกรมสามัญที่เน้นภาษาอังกฤษ โดยต้องยื่นหลักฐาน สมัครสอบ ดังนี้

  • สำเนาผลการเรียนชั้นปีล่าสุดจากโรงเรียนเดิม
  • รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป
  • ค่าสมัครสอบ 100 บาท

ใบสมัครเด็กนักเรียน

ปฎิทินปีการศึกษา

ระเบียบการรับสมัครนักเรียน

ติดต่อเรา


ผู้สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมโรงเรียน หรือเขียนเอกสารสมัครเรียนด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนขจรเกียรติเชิงทะเล
ได้ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น. และวันเสาร์ เวลา 08.00 – 12.00 น.

ที่อยู่ :

9/1 ถนนศรีสุนทร ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง
จังหวัดภูเก็ต 83110

โทรศัพท์ : 076-609-167
มือถือ : 095-420-6868
Email : info_kc@kajonkietsuksa.ac.th
Website : www.kajonkietsuksa.ac.th
Line@ : @kc_school
Facebook : โรงเรียนขจรเกียรติเชิงทะเล

ส่งข้อความหาเรา

ชื่อ-นามสกุล: *

อีเมล์: *

โทรศัพท์: *

ข้อความ: *

ปลูกฝังคุณธรรม นำการศึกษา พัฒนาสังคม