การรับสมัครนักเรียน


โปรแกรมไทย : ระดับเตรียมอนุบาล – ป.6
เรียนเสริมภาษาอังกฤษ : ระดับอนุบาล 1 – ป.6

ใบสมัครเด็กนักเรียน

การรับสมัครนักเรียน

โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย เปิดรับสมัครเด็กนักเรียนตั้งแต่ช่วงอายุ 2-12ปี โดยเริ่มตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ระดับชั้นอนุบาล หากนักเรียนต้องการเข้าเรียนในระดับชั้นอนุบาล 2 เทอม 2 และอนุบาล 3 เพื่อทดสอบความรู้พื้นฐานของนักเรียน ต้องยื่นหลักฐานสมัครสอบ ดังนี้

  • รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป
  • ค่าสมัครสอบ 100 บาท

ระดับชั้นประถมศึกษา เจ้าหน้าที่จะแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียน โดยโรงเรียนของเราใช้หลักสูตรประถมศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนโปรแกรมไทย หรือโปรแกรมสามัญ และโปรแกรมสามัญที่เน้นภาษาอังกฤษ โดยต้องยื่นหลักฐานสมัครสอบ ดังนี้

  • สำเนาผลการเรียนชั้นปีล่าสุดจากโรงเรียนเดิม
  • รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป
  • ค่าสมัครสอบ 100 บาท

ปฎิทินปีการศึกษาและระเบียบการรับสมัครนักเรียน

ปฎิทินปีการศึกษา

ระเบียบการรับสมัครนักเรียน

ติดต่อเรา


ผู้สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมโรงเรียน หรือเขียนเอกสารสมัครเรียนด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
ได้ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น. และวันเสาร์ เวลา 08.00 – 12.00 น.

ที่อยู่ :

118 หมู่ที่ 3 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง
จังหวัดพังงา 82140

โทรศัพท์ : 076-672-007 ถึง 8
มือถือ : 093-138-0936
Email : info_kk@kajonkietsuksa.ac.th
Website : www.kajonkietsuksa.ac.th
Youtube : Kajonkiet School Group
Line@ : @kk_school
Facebook : โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย

ส่งข้อความหาเรา

ชื่อ-นามสกุล: *

อีเมล์: *

โทรศัพท์: *

ข้อความ: *

ปลูกฝังคุณธรรม นำการศึกษา พัฒนาสังคม