สิ่งอำนวยความสะดวก


โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนาให้ความสำคัญต่อการจัดสิ่งแวดล้อมภายในให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็น

สนามกีฬาในร่ม

สนามกีฬาในร่มและกลางแจ้ง เพื่อเสริมสร้าง และพัฒนาสมรรถภาพของเด็กในทุกๆส่วน ทั้งกล้ามเนื้อมัดเล็กและใหญ่ของเด็ก เด็กจะได้เล่นอย่างสนุกสนามและเป็นธรรมชาติ โดยอยู่ภายใต้การดูแลของครูอย่างใกล้ชิด

ห้องเสริมการเรียนรู้ระดับอนุบาล

ห้องเสริมการเรียนรู้ระดับอนุบาล ทางโรงเรียนได้จัดให้มีห้อง KLC (Kindergarten Learning Centre) เพื่อ ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้าน ของกระบวนการคิด การแก้ปัญหา กิจการรวมกลุ่ม และการเข้าสังคมกับ ผู้อื่นได้เหมาะสมกับวัย

ห้องวิทยาศาสตร์

ห้องวิทยาศาสตร์ ที่ได้มาตรฐาน และสอดคล้องกับการเรียนรู้ในปัจจุบัน

Song and Drama

ทางโรงเรียนได้จัดให้มีห้อง Song and drama เพื่อส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านของการร้องเพลง และเคลื่อนไหวประกอบเพลงอย่างสนุกสนาน รวมถึงกิจกรรมที่ส่งเสริมกระบวน การคิด การแก้ปัญหา กิจการรวมกลุ่ม และการเข้าสังคมกับผู้อื่นได้ เหมาะสมกับวัย

KP NEWS ROOM STUDIO

KP NEWS ROOM STUDIO เพื่อให้เด็กนักเรียนได้เป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอ เรื่องราวกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นภายในโรงเรียน

ห้องสมุด

ห้องสมุด มีหนังสือที่หลากหลาย สั่งจากสำนักพิมพ์ชั้นนำของทั้งไทย และต่างประเทศ บรรยากาศส่งเสริมการอ่านหนังสือ

สระว่ายน้ำ

สระว่ายน้ำ ระบบเกลือที่สะอาด ปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายหรือสร้างความระคาย เคืองกับผิวหนังและดวงตา โดยคำนึงถึง ความปลอดภัยและการเรียนรู้ทักษะลอยตัวและทักษะว่ายน้ำของเด็กเป็นสำคัญ เพื่อให้เด็กได้ออกกำลังกาย เป็นการบริหารกล้ามเนื้อทุกส่วนให้แข็งแรง และฝึกให้เด็กเอาตัวรอดจากอุบัติเหตุทางน้ำ

ที่จอดรถ

ที่จอดรดกว้างขวางสะดวก สบาย เพื่อรองรับและอำนวยความสะดวก ให้แก่ผู้ปกครองทุกท่าน

Coffee Shop

Coffee Shop ร้านกาแฟตั้งอยู่บริเวณอาคาร 1 (อาคารอนุบาล) คอยบริการ ให้ผู้ปกครองในระหว่างที่รอรับบุตรหลาน

บริการรถรับส่งนักเรียน

ทางโรงเรียนมีบริการรถรับส่งนักเรียนให้กับท่านผู้ปกครองที่ไม่สะดวกรับส่ง นักเรียนด้วยตนเองในพื้นที่บริการ ท่านสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง ที่ห้องธุรการ หรือโทรสอบถามกับทางโรงเรียน

ปลูกฝังคุณธรรม นำการศึกษา พัฒนาสังคม