สิ่งอำนวยความสะดวก


โรงเรียนขจรเกียรติศึกษาให้ความสำคัญต่อการจัดสิ่งแวดล้อมภายในให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็น

สระว่ายน้ำสะอาด ปลอดภัย

สระว่ายน้ำ (2สระ) ระบบเกลือที่สะอาด ปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายหรือสร้างความ ระคายเคืองกับผิวหนังและดวงตา ได้รับการออกแบบให้มีความลึกไม่เกิน 60 cm (สระอนุบาล) และ 130 cm (สระประถม) โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและการเรียนรู้ ทักษะลอยตัวและทักษะว่ายน้ำของเด็กเป็นสำคัญ

ห้องสมุด

ห้องสมุดแผนกอนุบาลถูกออกแบบมาเป็นอย่างดี สวยงาม เอื้อและกระตุ้นให้เกิด การเรียนรู้

ห้องสมุดประถม มัธยม มีหนังสือและสื่อการเรียนรู้ที่มากมาย ทันสมัย สะดวกสบาย และเอื้อต่อการเรียนรู้

ที่จอดรดกว้างขวางสะดวกสบาย

ที่จอดรดกว้างขวางสะดวก สบาย เพื่อรองรับและอำนวยความสะดวก ให้แก่ ผู้ปกครองทุกท่าน ทั้งบริเวณชั้นใต้ดินของตึกอนุบาลและด้านข้างของ ตึกประถม มัธยม

ห้องเสริมการเรียนรู้ระดับอนุบาล

ทางโรงเรียนได้จัดให้มีห้อง KLC (Kindergarten Learning Centre) และ Song and drama เพื่อส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านของการร้องเพลง และเคลื่อนไหวประกอบเพลงอย่างสนุกสนาน รวมถึงกิจกรรมที่ส่งเสริมกระบวน การคิด การแก้ปัญหา กิจการรวมกลุ่ม และการเข้าสังคมกับผู้อื่นได้ เหมาะสมกับวัย

ห้อง DE (Digital Education)

นักเรียนในระดับประถม และมัธยมทุกคนจะได้มีโอกาสเรียนวิชา DE เป็นวิชา ที่ทางโรงเรียนมุ่งเน้นให้เด็กของเรามีทักษะด้าน Digital and Coding literacy

ห้องทดลองวิทยาศาสตร์

ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยจำนวน 3 ห้อง มีวัสดุอุปกรณ์ครบครัน ส่งเสริมให้เด็กได้เกิดการทดลองจริง hands on activity/experiment ทั้งในระดับประถม และมัธยม คลอบคลุมทั้งฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา

สนามเด็กเล่นในร่มและกลางแจ้ง

สนามเด็กเล่นที่ได้มาตรฐานทั้งในร่ม และกลางแจ้ง เพื่อพัฒนาการกล้ามเนื้อ มัดใหญ่เของเด็ก เด็กจะได้เล่นอย่างสนุกสนามและเป็นธรรมชาติ โดยอยู่ภาย ใต้การดูแลของครูอย่างใกล้ชิด

สนามกีฬาในร่ม (Indoor Gymnasium)

สนามกีฬาถูกออกแบบให้ใช้ในกิจกรรมกีฬาต่างๆอย่างหลากหลาย ทั้งบาสเก็ตบอล, วอลเล่ย์บอล, ฟุตซอล, แชร์บอล หรือกีฬาอื่นๆตามความเหมาะสม มีอัฒจรรย์ ที่จะผู้ชมได้กว่า 300 คน

สนามเทนนิส

สนามเทนนิสพื้นยาง กลางแจ้ง เพื่อรองรับประเภทกีฬาที่หลากหลาย และตอบรับความชอบของนักเรียนแต่ละคน

ร้านมินิมาร์ท และ Coffee Shop

ภายในโรงเรียนมีบริการร้านมินิมาร์ท เพื่อความสะดวกแกนักเรียนและผู้ปกครอง โดยอาหารและเครื่องดื่มที่ทางโรงเรียนจัดสรรค์มาขายในมินิมาร์ทนั้น ได้ผ่านการ ตรวจเช็คเกี่ยวกับปริมาณน้ำตาล และคุณประโยชน์ต่อนักเรียนที่จะได้รับอย่างสูงสุด ร้าน Coffee Shop เปิดบริการให้แก่ทั้งผู้ปกครอง ครู และบุคลากร รวมถึง นักเรียนซึ่งจะมีการระบุเวลาการขายที่ชัดเจน

บริการรถรับส่งนักเรียน

ทางโรงเรียนมีบริการรถรับส่งนักเรียนให้กับท่านผู้ปกครองที่ไม่สะดวกรับส่ง นักเรียนด้วยตนเองในพื้นที่บริการ ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง ที่ห้องธุรการ หรือโทรสอบถามกับทางโรงเรียน

ปลูกฝังคุณธรรม นำการศึกษา พัฒนาสังคม