การรับสมัครนักเรียน


โรงเรียนขจรเกียรติถลาง เปิดรับสมัครเด็กนักเรียนตั้งแต่ช่วงอายุ 7-12 ปี
โดยเริ่มตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6

ระดับชั้นประถมศึกษา เจ้าหน้าที่จะแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียน โดยโรงเรียนของเราใช้หลักสูตรประถมศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเปิดสอนโปรแกรมสามัญที่เน้นภาษาอังกฤษ และโปรแกรมภาษาอังกฤษ โดยต้องยื่นหลักฐานสมัครสอบ ดังนี้

  • สำเนาผลการเรียนชั้นปีล่าสุดจากโรงเรียนเดิม
  • รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป
  • ค่าสมัครสอบ 100 บาท

ใบสมัครเด็กนักเรียน

ปฎิทินปีการศึกษา

ระเบียบการรับสมัครนักเรียน

ติดต่อเรา


ผู้สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมโรงเรียน หรือเขียนเอกสารสมัครเรียนด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนขจรเกียรติถลาง
ได้ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น. และวันเสาร์ เวลา 08.00 – 12.00 น.

ที่อยู่ :

223 หมู่ 5 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง
จังหวัดภูเก็ต 83110

โทรศัพท์ : 076-617-063
มือถือ : 093-583-4681
Email : info_kt@kajonkietsuksa.ac.th
Website : www.kajonkietsuksa.ac.th
Line@ : @kt_school
Facebook : โรงเรียนขจรเกียรติถลาง

ส่งข้อความหาเรา

ชื่อ-นามสกุล: *

อีเมล์: *

โทรศัพท์: *

ข้อความ: *

ปลูกฝังคุณธรรม นำการศึกษา พัฒนาสังคม