สิ่งอำนวยความสะดวก


โรงเรียนขจรเกียรติถลางให้ความสำคัญต่อการจัดสิ่งแวดล้อมภายในให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็น

สนามเด็กเล่นในร่ม

สนามเด็กเล่นในร่ม และกลางแจ้ง เพื่อเสริมสร้าง และพัฒนาสมรรถภาพของ เด็กในทุกๆส่วน ทั้งกล้ามเนื้อมัดเล็กและใหญ่ของเด็ก เด็กจะได้เล่นอย่าง สนุกสนามและเป็นธรรมชาติ โดยอยู่ภายใต้การดูแลของครูอย่างใกล้ชิด

ห้องดนตรีไทย และดนตรีสากล

ห้องดนตรีไทย และดนตรีสากล

ห้องวิทยาศาสตร์

ห้องวิทยาศาสตร์ ที่ได้มาตรฐาน และสอดคล้องกับการเรียนรู้ในปัจจุบัน

ห้องสมุด

ห้องสมุด มีหนังสือที่หลากหลาย สั่งจากสำนักพิมพ์ชั้นนำของทั้งไทยและต่าง ประเทศ บรรยากาศส่งส่งเสริมการอ่านหนังสือ

ที่จอดรถ

ที่จอดรถบริเวณด้านหน้าโรงเรียน กว้างขวางสะดวกสบาย เพื่อรองรับและอำนวยความสะดวก ให้แก่ผู้ปกครองทุกท่าน

สระว่ายน้ำ

ระบบเกลือที่สะอาด ปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายหรือสร้างความระคายเคืองกับ ผิวหนังและดวงตา โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและการเรียนรู้ทักษะลอยตัวและ ทักษะว่ายน้ำของเด็กเป็นสำคัญ เพื่อให้เด็กได้ออกกำลังกาย เป็นการบริหาร กล้ามเนื้อทุกส่วนให้แข็งแรง และฝึกให้เด็กเอาตัวรอดจากอุบัติเหตุทางน้ำ

Coffee Shop

Coffee Shop คอยบริการให้ผู้ปกครองในระหว่างที่รอรับบุตรหลาน

บริการรถรับส่งนักเรียน

ทางโรงเรียนมีบริการรถรับส่งนักเรียนให้กับท่านผู้ปกครองที่ไม่สะดวกรับส่ง นักเรียนด้วยตนเองในพื้นที่บริการ ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง ที่ห้องธุรการ หรือโทรสอบถามกับทางโรงเรียน

ปลูกฝังคุณธรรม นำการศึกษา พัฒนาสังคม