ปลูกฝังคุณธรรม นำการศึกษา พัฒนาสังคม

เนอสเซอรี่บ้านขจรเกียรติป่าคลอก

ให้ เนอสเซอรี่บ้านขจรเกียรติป่าคลอก ดูแลก้าวแรกของบุตรหลานท่านในการเดินเข้าสู่โลกแห่งการเรียนรู้ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่อบอุ่น ปลอดภัย เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สอง ที่ซึ่งคุณครูจะดูแลบุตรหลานของท่านเสมือนคนในครอบครัว เพราะเราใส่ใจในความแตกต่าง และความเป็นเอกลักษณ์ของลูกศิษย์แต่ละคนรวมไปถึงการให้ความสำคัญกับอารมณ์ที่อ่อนไหว และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข

พันธมิตรของเรา

ปลูกฝังคุณธรรม นำการศึกษา พัฒนาสังคม