สิ่งอำนวยความสะดวก


สิ่งแวดล้อมภายใน เนอสเซอรี่บ้านขจรเกียรติป่าคลอก เอื้อต่อการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็น

ที่จอดรดกว้างขวางสะดวกสบาย

ที่จอดรถกว้างขวางสะดวก สบาย เพื่อรองรับและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ปกครองทุกท่าน ทั้งด้านหน้า และลานบริเวณด้านข้างโรงเรียน

สนามเด็กเล่น

สนามเด็กเล่นเพื่อให้เด็กนักเรียนมีพัฒนาการทุกด้านที่สมวัย โรงเรียนจึงจัดให้มีสนามเด็กเล่นที่สะอาด ปลอดภัย เหมาะสมกับวัยของเด็กนักเรียน พร้อมทั้งมีหญ้าเทียมและอุปกรณ์ที่มีสีสันเพื่อให้เด็กๆได้เพลิดเพลินและสนุกสนามอย่างเต็มที่

ห้องสมุด

ที่ซึ่งเด็กๆจะใช้เวลาในห้องอย่างมีความสุขเพื่อให้ได้ความรู้โดยการเรียนรู้ผ่านหนังสือประเภทต่างๆ เช่น นิทานคุณธรรมจริยธรรม ความคิดสร้างสรรค์ นิทานและหนังสือการ์ตูน รวมทั้งหนังสือเด็กไทย โดยการเรียนภายในห้องสมุดนี้ เด็กๆจะได้รับการดูแลจากทั้งคุณครูชาวไทยและชาวต่างชาติ

ห้องคอมพิวเตอร์

นักเรียนอนุบาลสามารถเรียนรู้การฝึกกล้ามเนื้อมือซ้าย และกล้ามเนื้อมือขวาจากการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ วิธีการใช้รูปทรงจากภาพวาด และสีต่างๆ การฝึกปฏิบัติโปรแกรมระบายสีที่ยากขึ้น การพิมพ์ตัวเลข ตัวอักษรบนคีย์บอร์ด อีกทั้งเด็กๆยังได้เรียนรู้การใช้จินตนาการสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการเรียนรู้ และกระตุ้นพัฒนาการของเด็กในวัยนี้

ห้องดนตรี

เป็นสถานที่ในการเพิ่มสติปัญญาการรับรู้ และความเข้มข้นของเด็กเพื่อพัฒนาความสามารถในการทำงานของสมองทั้งในซีกซ้ายและซีกขวา ซึ่งเพลงจะช่วยให้เด็กๆได้รับทั้งความสุขและมีสุนทรียภาพในอารมณ์ รวมถึงมีความกล้าแสดงออกทั้งในและนอกโรงเรียนผ่านกิจกรรมการแสดงต่างๆที่โรงเรียนได้จัดขึ้น

การเรียนเสริมวันเสาร์ (Free Saturday Class)

โรงเรียนจัดการเรียนเสริมวันเสาร์ในช่วงครึ่งวันเช้า โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมความสามารถในการอ่านออก เขียนได้ วิชาการ และพัฒนาการรอบด้านของเด็กๆ

บริการรถรับส่งนักเรียน

เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ปกครอง ทางโรงเรียนจึงจัดให้ มีการบริการรถโรงเรียนสำหรับเด็กนักเรียน โดยจะมีบริการรถรับ-ส่ง ทั้งไปและกลับ ภายในพื้นที่ตำบลป่าคลอก และรถตู้ของเรามีระบบ GPS ติดตามตำแหน่งได้ตลอดเวลา

ปลูกฝังคุณธรรม นำการศึกษา พัฒนาสังคม