สิ่งอำนวยความสะดวก


สิ่งแวดล้อมภายใน เนอสเซอรี่บ้านขจรเกียรติป่าสัก เอื้อต่อการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็น

สระว่ายน้ำสะอาด ปลอดภัย

สระว่ายน้ำระบบเกลือที่สะอาด ปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายหรือสร้างความระคายเคืองกับผิวหนังและดวงตา ได้รับการออกแบบให้มีความลึกไม่เกิน 60 cm โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและการเรียนรู้ทักษะลอยตัวและทักษะว่ายน้ำเบื้องต้นของเด็กเป็นสำคัญ

ที่จอดรดกว้างขวางสะดวกสบาย

ที่จอดรดกว้างขวางสะดวก สบาย เพื่อรองรับและอำนวยความสะดวก ให้แก่ผู้ปกครองทุกท่าน ทั้งด้านหน้า และลานบริเวณด้านข้างโรงเรียน

สนามเด็กเล่นในร่มและกลางแจ้ง

สนามเด็กเล่นที่ได้มาตรฐานทั้งในร่ม และกลางแจ้ง เพื่อพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่เของเด็ก เด็กจะได้เล่นอย่างสนุกสนามและเป็นธรรมชาติ โดยอยู่ภายใต้การดูแลของครูอย่างใกล้ชิด

ห้องเสริมการเรียนรู้

ทางเนอสเซอรี่ได้จัดให้มีห้อง KLC (Kindergarten Learning Centre) และ Song and drama เพื่อส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านของการร้องเพลง และเคลื่อนไหวประกอบเพลงอย่างสนุกสนาน รวมถึงกิจกรรมที่ส่งเสริมกระบวนการคิด การแก้ปัญหา กิจกรรมรวมกลุ่ม และการเข้าสังคมกับผู้อื่นได้เหมาะสมกับวัย

ทุกห้องเรียนติดตั้ง Smart TV

ทุกห้องเรียนติดตั้ง Smart TV และเสริมด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัยอย่าง iPad ที่จะช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาความรู้ควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์

บริการรถรับส่งนักเรียน

รถรับส่งนักเรียน ทางเนอสเซอรี่มีบริการรถรับส่งนักเรียนให้กับท่านผู้ปกครองที่ไม่สะดวกรับส่งนักเรียนด้วยตนเองในพื้นที่บริการ ท่านสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ด้วยตนเองที่ห้องธุรการ หรือที่โทร 086-4759158

ปลูกฝังคุณธรรม นำการศึกษา พัฒนาสังคม