ปลูกฝังคุณธรรม นำการศึกษา พัฒนาสังคม

เนอสเซอรี่บ้านขจรเกียรติป่าสัก

หากท่านกำลังมองหาที่เรียนสำหรับบุตรหลานที่กำลังเข้าสู่วัยเรียนและไม่ไกลจากบ้านท่านมากนัก เราอยากให้ท่านพิจารณาเนอสเซอรี่บ้านขจรเกียรติป่าสัก ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงเรียนในเครือขจรเกียรติ เป็นที่ให้การศึกษาแก่บุตรหลานท่าน นักเรียนจะมีความสุขในการมาโรงเรียน(Happy learner) มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษและภาษาไทยทั้งสองภาษา ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นองค์รวม (Holistic development) รวมทั้งเรียนรู้วัฒนธรรมไทย และสากลที่ดีงาม ตลอดจนมีมารยาท อ่อนน้อมถ่อมต้น ให้เกียรติตนเองและผู้อื่นผ่านกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนที่ผ่านการออกแบบมาเป็นอย่างดี

พันธมิตรของเรา

ปลูกฝังคุณธรรม นำการศึกษา พัฒนาสังคม