การรับสมัครนักเรียน


เนอสเซอรี่บ้านขจรเกียรติป่าสัก รับนักเรียนอายุ 2-6 ปี แบ่งเป็นระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึงอนุบาล 3 (Pre-Kindergarten to Kindergarten 3)

ใบสมัครเด็กนักเรียน

ปฎิทินปีการศึกษาและระเบียบการรับสมัครนักเรียน

ปฎิทินปีการศึกษา

ระเบียบการรับสมัครนักเรียน

ปลูกฝังคุณธรรม นำการศึกษา พัฒนาสังคม