สิ่งอำนวยความสะดวก


สิ่งแวดล้อมภายใน เนอสเซอรี่บ้านขจรเกียรติใสยวน เอื้อต่อการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็น

สระว่ายน้ำสะอาดได้มาตรฐาน มีการตรวจวัดค่าน้ำทุกวัน

สระว่ายน้ำระบบเกลือที่สะอาด ปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายหรือสร้างความระคายเคืองกับผิวหนังและดวงตา โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและการเรียนรู้ทักษะลอยตัวและทักษะว่ายน้ำของเด็กเป็นสำคัญ เพื่อให้เด็กได้ออกกำลังกาย เป็นการบริหารกล้ามเนื้อทุกส่วนให้แข็งแรง และฝึกให้เด็กเอาตัวรอดจากอุบัติเหตุทางน้ำ

ที่จอดรดกว้างขวางสะดวกสบาย

ที่จอดรดกว้างขวางสะดวก สบาย เพื่อรองรับและอำนวยความสะดวก ให้แก่ผู้ปกครองทุกท่าน ทั้งด้านหน้า และลานบริเวณด้านข้างโรงเรียน

สนามเด็กเล่นทั้งภายในและภายนอกอาคาร

ด้วยบรรยากาศร่มรื่น ช่วยให้เด็กๆได้สัมผัสกับธรรมชาติ พร้อมการดูแลจาก คุณครูอย่างใกล้ชิด

ห้องเสริมการเรียนรู้

ทางเนอสเซอรี่ได้จัดให้มีห้อง KLC (Kindergarten Learning Centre) และ Song and drama เพื่อส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านของการร้องเพลง และเคลื่อนไหวประกอบเพลงอย่างสนุกสนาน รวมถึงกิจกรรมที่ส่งเสริมกระบวนการคิด การแก้ปัญหา กิจการรวมกลุ่ม และการเข้าสังคมกับผู้อื่นได้เหมาะสมกับวัย

ทุกห้องเรียนมีห้องคอมพิวเตอร์

ทุกห้องเรียนมีห้อง Computer และเสริมด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัยอย่าง iPad ที่จะช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาความรู้ควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์

ปลูกฝังคุณธรรม นำการศึกษา พัฒนาสังคม