การรับสมัครนักเรียน


เนอสเซอรี่บ้านขจรเกียรติใสยวน เปิดรับสมัครเด็กนักเรียนตั้งแต่ช่วงอายุ 2-6 ขวบ โดยเริ่มตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล จนถึงชั้นอนุบาล 3

ใบสมัครเด็กนักเรียน

ปฎิทินปีการศึกษาและระเบียบการรับสมัครนักเรียน

ปฎิทินปีการศึกษา

ระเบียบการรับสมัครนักเรียน

ปลูกฝังคุณธรรม นำการศึกษา พัฒนาสังคม