YCT แบบประเมินความสำเร็จขั้นแรกของการเรียนภาษาจีน

จากแนวทางการเริ่มเรียนภาษาจีนของโรงเรียนในเครือขจรเกียรติ ที่ได้เริ่มขึ้นเมื่อปี 2561 นักเรียนของโรงเรียนขจรเกียรติศึกษา, โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา และโรงเรียนขจรเกียรติถลาง ในปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านมานักเรียนจากทั้ง 3 โรงเรียน ได้เข้าทดสอบ YCT หรือ Youth Chinese Test คือ การทดสอบความรู้ภาษาจีนกลางสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี และทราบผลเป็นที่เรียบร้อยและได้คะแนนเต็ม 200 คะแนนจากทักษะการฟัง และทักษะการอ่าน ทางโรงเรียนขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกๆคนนะคะ

แล้วทุกคนทราบมั้ยคะว่า การสอบ YCT คืออะไร 

            YCT หรือ Youth Chinese Test คือ การทดสอบความรู้ภาษาจีนกลางสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี มีจุดประสงค์เพื่อใช้วัดระดับภาษาของน้องๆชาวต่างชาติอย่างเป็นมาตรฐาน YCT จัดสอบโดยหน่วยงานของรัฐบาลจีน คือ สำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ (Hanban) โดยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 Hanban ได้ระดมผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาทั้งด้านการสอนภาษาจีน ภาษาศาสตร์ จิตวิทยา และด้านการศึกษา มาทำการศึกษาวิจัยรูปแบบการเรียนการสอนภาษาจีนในต่างประเทศ จนออกมาเป็นการสอบ YCT ที่ออกแบบโดยอ้างอิงการสอนภาษาจีนสำหรับชาวต่างชาติในปัจจุบัน เพื่อให้เป็นการทดสอบที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

YCT มีจุดเด่นยังไง? วัดผลลูกเราได้จริงหรือ?

จุดเด่นของ YCT อยู่ที่การออกแบบข้อสอบโดยอ้างอิงการเรียนการสอนภาษาจีนสำหรับชาวต่างชาติในปัจจุบัน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถวัดผลผู้สอบที่เป็นน้องๆชาวต่างชาติได้อย่างเป็นมาตรฐาน โดยทาง Hanban ได้ระดมผู้เชี่ยวชาญจากหลายสาขาทั้งการสอนภาษาจีน ภาษาศาสตร์ จิตวิทยา และด้านการศึกษา มาทำการศึกษาวิจัยรูปแบบการเรียนการสอนภาษาจีนในต่างประเทศร่วมกันจนออกมาเป็นข้อสอบ YCT 

YCT เชื่อถือได้แค่ไหน?

คุณพ่อคุณแม่มั่นใจในมาตรฐานของ YCT ได้แน่นอน เพราะจัดสอบโดยสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ (Hanban) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลจีน ทุกวันนี้นอกจากประเทศไทย YCT ยังเป็นที่ยอมรับและมีการจัดสอบในประเทศต่างๆทั่วโลก รวมทั้งประเทศสิงคโปร์ เกาหลีใต้ อังกฤษ สหรัฐอเมริกา และแคนาดาด้วยค่ะ   

YCT แบ่งเป็นกี่ระดับ? แต่ละระดับสอบอะไรบ้าง?

YCT แบ่งออกเป็น 4 ระดับดังนี้ค่ะ
1. YCT1 – สอบการฟัง 20 ข้อ การอ่าน 15 ข้อ
2. YCT2 – สอบการฟัง 20 ข้อ การอ่าน 20 ข้อ
3. YCT3 – สอบการฟัง 35 ข้อ การอ่าน 25 ข้อ
4. YCT4 – สอบการฟัง 40 ข้อ การอ่าน 30 ข้อ การเขียน 10 ข้อ

ใครสอบ YCT ได้บ้าง?ผู้สอบ YCT ทุกระดับต้องมีอายุต่ำกว่า 15 ปีและควรมีความรู้ภาษาจีนดังนี้ค่ะ
1. ผู้สอบ YCT1 – สำหรับผู้เรียนที่มีความรู้ ความเข้าใจสามารถใช้ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างง่ายๆ และสามารถเรียนต่อในระดับต่อไปได้ เรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีนประมาณ 80 คำ 
2. ผู้สอบ YCT2 – สำหรับผู้เรียนที่มีความรู้ ความเข้าใจสามารถใช้ประโยคภาษาจีนได้อย่างง่ายๆ ในการติดต่อสื่อสาร การแสดงความต้องการอย่างเป็นลักษณะรูปธรรม เรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีนประมาณ 150 คำ 
3. ผู้สอบ YCT3 – สำหรับผู้เรียนที่ใช้ภาษาจีนได้อย่างคล่องแคล่ว ตลอดจนการติดต่อสื่อสารเรียนรู้ภาษาภาษาจีนมาแล้วประมาณ 300 คำ และในระดับนี้จะเทียบได้กับการสอบมาตรฐานสากลภาษาจีนระดับต้น หรือ HSK ระดับ 2
4. ผู้สอบ YCT4 – สำหรับผู้เรียนที่ใช้ภาษาจีนในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ และเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อภาษาจีน การท่องเที่ยวในประเทศจีน ตลอดจนการติดต่อสัมพันธ์ พบปะ แลกเปลี่ยนสิ่งที่พบเห็น เรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีนอย่างน้อยประมาณ 600 คำ   และในระดับนี้จะเทียบได้กับการสอบมาตรฐานสากลภาษาจีนระดับต้น หรือ HSK ระดับ 3

Visits: 2656

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *